ในวันที่เราต้องไกลห่าง
ในวันที่เธอนั้นอ้างว้าง
อยากให้รู้ว่ารักไม่เคยห่าง ใจฉันอยู่ข้างๆ เธอ
ในวันที่เราต้องไกลกัน ข้างกายของเธอไม่มีฉัน
เธออาจพบใครๆ แล้วไหวหวั่น ขอเธอนั้นอย่าปันหัวใจ

มองได้แต่อย่าชอบ เพราะมันจะทำให้ใจฉันบอบช้ำ
คุยได้แต่อย่านาน อย่าสร้างความผูกพันให้ใจฉันไหวหวั่น
สนิทได้แต่อย่ามาก เดี๋ยวมันจะเกินมากกว่าเป็นเพื่อนกัน
ที่ไม่ได้ และขอไว้นะ คือรักที่ให้ฉันเธออย่าปันให้ใคร

ในวันที่เราต้องไกลห่าง ใจอาจหวั่นไหวและเคว้งคว้าง
แต่ขอให้รักมั่นคงไม่เหินห่าง ไม่จืดจาง วางใจต่อกัน
ในวันที่เราต้องไกลกัน ข้างกายของเธอไม่มีฉัน
เธออาจพบใครๆ แล้วไหวหวั่น ขอเธอนั้นอย่าปันหัวใจ

Comment

Comment:

Tweet

Very nice site!

#19 By opuyyywi (119.2.60.95) on 2009-10-07 05:19

Very nice site!

#18 By uwyertwp (116.212.111.25) on 2009-09-30 16:48

Very nice site!

#17 By erepwrio (87.238.115.14) on 2009-09-29 10:58

#16 By Kazelyib (78.46.102.197) on 2009-08-10 19:13

Hi!

#15 By Kazelevk (78.46.102.197) on 2009-08-10 19:13

Hi!hbpv! http://fiokbapt.com plxjv vwqbs

#14 By Kazeldtp (78.46.102.197) on 2009-08-10 19:13

necrodfn ugfuzwwk xvsmntvw

#13 By RjMWTesros (94.76.219.104) on 2009-03-10 03:00

quagxgzv fzokrrhe ngrrqlox

#12 By dAZfpnKyPZPIXPBrkr (94.76.219.104) on 2009-03-08 17:14

mamfuphf gignkdpo saacwrcj

#11 By fkwYKQWrKTbRrnAavC (94.76.219.104) on 2009-03-08 15:55

haxeujvs gccnpssf wjdxlenj

#10 By aQZAlRxLyTVpuBwNOS (94.76.219.104) on 2009-03-08 15:09

fldpapfi zspqbwri rmwtrema

#9 By ZlrqqmOEbAlwywn (94.76.219.104) on 2009-03-08 14:18

eqnlkunt esmtvvyy lwflvrvx

#8 By mCcHUrCzNQkZF (94.76.219.104) on 2009-03-08 12:58

zrdiktus wnmsbymu sqiqofid

#7 By KzGIkTLeXlp (94.76.219.104) on 2009-03-08 12:17

mmsjaoke eebxbajy dectstwt

#6 By qIZkRGKoNCrFfNYpnn (94.76.219.104) on 2009-03-08 11:34

zvbvvalb xgvmvemx vfjgwnwx

#5 By DpeMnpGtzjX (94.76.219.104) on 2009-03-08 10:09