[chapter 136] มีเธอ

posted on 15 Aug 2008 08:57 by vee-kus25

จากกันไปไกล ไม่ได้เห็นกัน
จากกันไปนาน ผ่านเวลานับปี
แต่ในใจฉันรู้ดี ฉันมีเธอ
หากบางเวลา ที่ต้องท้อใจ
เหนื่อยใจเพียงใด แต่ไม่เคยร้าวราน
หากส่งใจได้ถึงกัน ฉันมีเธอ
รับรู้ว่าเราห่าง ห่างกันเพื่อความหวัง
ชีวิตยังเดินทาง ต่างคนต้องก้าวไกล
รับรู้ว่าวันหนึ่ง ไม่นานเกินไป
จะถึงยังจุดหมาย ที่เราฝันกัน
อยู่เพียงลำพัง แต่ไม่เหงาใจ
อาจดูเดียวดาย แต่ไม่เคยเงียบงัน
สิ่งที่ใจนั้นรู้กัน ฉันมีเธอ

 

ปล.อยากให้ถึงวันอาทิตย์เร็วๆ อยากดู แบบเบิร์ดเบิร์ดแล้ว

Comment

Comment:

Tweet